maandag 28 mei 2012

George Akerlof & Robert Shiller

Animal spirits : hoe instincten in de mens de economie sturen
Business Contact 2009, 271 pagina's - €24,95

Oorspronkelijke titel: Animal spirits : how human psychology drives economy, and why it matters (2009)

Wikipedia: George Akerlof (1940)

Korte bespreking
Vertrouwen, redelijkheid en illusie zijn niet direct begrippen waarover in economische theorieën veel wordt geschreven als verklarende factoren van economische verschijnselen. Het gedrag van mensen wordt juist en vooral gestuurd door psychologische fenomenen - eerder dan economische motieven als winst, kostprijs of ruilvoet. De auteurs doen een geslaagde poging om de huidige recessie, maar ook andere economische verschijnselen te verklaren door het gedrag van mensen als 'animal spirits' (psychologische drijfveren) tot uiting te laten komen in hun economisch handelen. Keynes in een nieuw jasje, een must in deze economisch roerige tijden. Met eindnoten, een uitvoerige literatuuropgave en een register

Fragment uit de Inleiding
Om te begrijpen hoe economieën werken en hoe we die moeten beheren en onze welvaart kunnen verhogen. moeten we aandacht besteden aan de gedachtepatronen die bepalend zijn voor de opvattingen en gevoelens van mensen, hun animal spirits. We kunnen belangrijke economische gebeurtenissen nooit goed begrijpen tenzij we het feit onder ogen zien dat de oorzaken ervan vooral van mentale aard zijn.
Het is jammer dat de meeste economen en schrijvers over het bedrijfsleven dit blijkbaar niet odnerkennen en terugvallen op de meest kromme en kunstmatige interpretaties van economische gebeurtenissen. Ze nemen aan dat als je naar het geheel kijkt, variaties in individuele gevoelens, impressies en passies er niet toe doen en dat economische gebeurtenissen bepaald worden door ondoorgrondelijke technische factoren of grillig overheidsbeleid.
In feite hebben deze gebeurtenissen, zoals we in dit boek zullen ontdekken, heel vertrouwde oorzaken die te herkennen zijn in onze alledaagse gedachten. We begonnen dit boek in het voorjaar van 2003. In de tussenliggende jaren heeft de wereldeconomie zich ontwikkeld in richtingen die alleen te begrijpen zijn in termen van animal spirits. (pagina 15)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen