zaterdag 26 mei 2012

Al Gore

De aanval op de redelijkheid
Meulenhoff 2007, 319 pagina's - € 6,90

Oorspronkelijke titel: The assault on reason (2007)

Wikipedia: Al Gore (1948)

Korte bespreking
Al Gore is voormalig vice-president die in 2000 op het nippertje de verkiezingen verloor van Bush. 'Bush is niet van gisteren, maar hij heeft het contact met de werkelijkheid verloren; het publieke debat is om zeep geholpen; burgers worden onjuist geïnformeerd; de politiek is te veel verstrengeld met de macht van geld en media.' Dit zijn slechts enkele van zijn beschuldigingen aan het adres van de huidige regering Bush. Vervolgens komen in dit boek aan bod de kwalijke gevolgen voor de Amerikaanse maatschappij. De oplossing zit niet zozeer in het verbeteren van het onderwijs, maar in het vergroten van de betrokkenheid van de burger. Betere informatie en betere communicatie tussen overheid en burger. Internet kan daarbij een belangrijke rol spelen: www.current.tv toont hoe burgers zelf video's kunnen maken en verspreiden. Al Gore is adviseur van Google. Een goed gedocumenteerd boek vanuit een persoonlijke invalshoek. Sluit aan bij de film van Al Gore over de klimaatverandering die ook in Nederland in brede kring bekend werd.
Doelgroep van dit boek is allereerst de Amerikaanse burger, maar omdat de voorbeelden zo herkenbaar zijn voor de Nederlandse lezer is het terecht in het Nederlands vertaald.

Fragment uit hoofdstuk NEGEN De betrokken burger
In wereld van vandaag komt dat neer op de erkenning dat het onmogelijk is om goed geïnformeerde burgers te hebben zonder betrokken burgers te hebben. Onderwijs blijft belangrijk, maar betrokkenheid is nu het cruciale concept. Betrokken burgers discussiëren en debatteren met elkaar over ideeën en indrukken die ze van elkaar en van hun overheid krijgen. Burgers kunnen niet naar behoren geïnformeerd zijn zonder een aanhoudende stroom van eerlijke informatie over wat er allemaal gebeurt en zonder een volwaardige kans om deel te nemen aan een discussie over de keuzes die de maatschappij moet maken. (pagina 267-268)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen