vrijdag 25 mei 2012

Will Tiemeijer

Hoe mensen keuzes maken : de psychologie van het beslissen
Amsterdam University press 2011, 130 pagina's - € 14,95

Will Tiemeijer (1964) op de site van de WRR

Korte bespreking
Wetenschappelijke inzichten betreffende de wijze waarop mensen keuzes maken. Wat de rol hierin is van het onbewuste, in hoeverre kiest men eigenlijk uit vrije wil? En wat kunnen beleidsmakers met deze nieuwe kennis? Het boek is bedoeld voor iedereen die wil weten wat de huidige wetenschappelijke kennis is over hoe mensen keuzes maken. Ook krijgt de lezer inzicht in de betekenis hiervan voor politiek en beleid. Door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) werd er in 2008 onderzoek gedaan naar de aard van menselijke keuzes, al dan niet onder tijdsdruk. Het onderzoeksproject had onder andere tot doel deze kennis te ontsluiten voor beleidsmakers en andere geïnteresseerden. Dit boek is een toegankelijke uitgave van de reeds eerder door de WRR gepubliceerde bundel: 'De menselijke beslisser : over de psychologie van keuze en gedrag' (2009)

Fragment uit de Inleiding
Want goed beleid begint bij een correct mensbeeld. Momenteel lijkt veel beleid - impliciet of expliciet - ervan uit te gaan dat de burger een homo economicus is. Bij elke keus maakt hij een zakelijke afweging van alle voor- en nadelen van de beschikbare opties, en vervolgens kiest hij de optie die het beste is voor zijn eigen portemonnee. Nu is het geen nieuws dat mensen in werkelijkheid lang niet altijd op die manier kiezen. Wél nieuw is dat, blijkens de recente wetenschappelijke kennis, de discrepantie tussen beeld en werkelijkheid zoveel groter is dan gedacht. Niet alleen zijn we instinctief geneigd verder te kijken dan alleen ons eigenbelang, je kunt zelfs serieus de vraag opwerpen of mensen überhaupt in staat zijn tot een rationele en vrije keuze. (pagina 10) (uit een boek dat je ALLE bestuurders en beleidsmakers toewenst)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen