vrijdag 25 mei 2012

Tobias Reijngoud


Weten is meer dan meten : spraakmakende opinieleiders over de economisering van de samenleving

Uitgeverij Lias 2012, 190 pagina's - € 18,95

Lenen als E-book via bibliotheek.nl

Website Tobias Reijngoud (1970)

Korte bespreking
De waarde van iets kan niet simpel worden afgemeten aan het financiële rendement. Als in het publieke leven marktwerking en financiële doelen alleenzaligmakend zijn, gaat dat ten koste van de kwaliteit van het bestaan. Veertien bekende Nederlanders bekritiseren met deze centrale boodschap de huidige neoliberale koers van de politiek die van publieke diensten als onderwijs en welzijn ondernemingen maakt waar alleen de cijfertjes tellen. De bijdragen zijn gebaseerd op interviews van de auteur, journalist, schrijvend voor onder meer NRC en Trouw. Hij sprak onder andere met de filosoof Achterhuis, de sociologen De Swaan en Tonkens, de ex-bankier Wijffels, de milieukundige Van Egmond en de historicus-filosoof Ankersmit. Gezamenlijk ondersteunen ze het pleidooi van de auteur voor meer maatschappelijke verantwoordelijkheid en beschaving als tegenwicht tegen een ongebreideld streven naar louter materiële vrijheid en consumentisme. De teksten zijn vlot leesbaar geschreven. Ze gaan niet te diep en bieden een breed publiek discussiestof over een reeks van actuele onderwerpen.

Fragment uit de inleiding - De beschaving van heer Bommel
De veertien interviews in dit boek gaan over de vraag wat er verloren gaat wanneer geld, financieel rendement en marktwerking dominant zijn in de publieke en private sector en in de samenleving. Het boek is ook een pleidooi voor een evenwichtiger benadering en een zoektocht naar alternatieven voor het dominerende, neoliberale denken van vandaag.
Het boek draait met andere woorden om de vraag hoe we geld weer terugkrijgen in het moderne Jorwerd. Geld speelt geen rol, weten we van Ollie B. Bommel. Niet omdat een heer van stand over grote hoeveelheden geld beschikt, maar omdat hij weet dat het niet van doorslaggevende waarde en betekenis is. (pagina 7-8)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen