zaterdag 26 mei 2012

Roy Baumeister & John Tierney

Wilskracht : de herontdekking van de grootste kracht van de mens
Uitgeverij Nieuwezijds 2012, 294 pagina's - € 19,95

Oorspronkelijke uitgave: Willpower: rediscovering the greatest human strength (2011)

Wikipedia: Roy Baumeister (1953)

Korte beschrijving
Een boek over wilskracht. De auteurs bespreken psychologisch onderzoek en voorbeelden uit de literatuur en media over wilskracht en zelfbeheersing. Ze geven voorbeelden van personen die door wilskracht uitzonderlijke prestaties geleverd hebben (zoals 44 dagen vasten) en beschrijven experimenten. Ze laten zien dat uit onderzoek is gebleken dat er een verband is tussen wilskracht en succes: hoe wilskrachtiger iemand is, hoe meer kans op maatschappelijk succes en hoe minder iemand bezwijkt voor 'verleidingen van het moderne leven'. Ze maken duidelijk dat de hoeveelheid wilskracht door diverse factoren beïnvloed kan worden. Ze zien wilskracht als een soort spier die je kunt trainen en die overbelast kan raken waardoor een wilskrachtig persoon op een gegeven moment toch weer onbezonnen beslissingen kan nemen. Ze leggen uit hoe je je wilskracht kunt trainen. Een van de auteurs is hoogleraar sociale psychologie aan Florida State University en bijzonder hoogleraar aan de VU Amsterdam; de andere auteur is wetenschapsjournalist bij The New York Times. Met literatuurverwijzingen in eindnoten en een register.

Fragment uit Inleiding
Zij zijn tot het inzicht gekomen dat het bij de meeste grote maatschappelijke en persoonlijke problemen draait om een gebrek aan zelfbeheersing: dwangmatig geld uitgeven en lenen, impulsief geweld, achterblijvende schoolprestaties, uitstelgedrag op het werk, alcohol- en drugmisbruik, ongezond eten, te weinig bewegen, chronische angst, woede-uitbarstingen. Er bestaat een correlatie tussen gebrek aan zelfbeheersing en vrijwel alle vormen van persoonlijke tegenslag: je vrienden kwijtraken, ontslagen worden, scheiden, in de gevangenis terechtkomen. Het kan je een tennistitel kosten, zoals Serena Williams' driftbui bij de US Open liet zien, en het kan je carrière verwoesten, zoals overspelige politici steeds weer ontdekken. Het heeft bijgedragen aan de epidemie van riskante leningen en beleggingen die het financiële stelsel onderuit hebben gehaald, en aan de onzekere vooruitzichten van al die mensen die (net als hun falende politieke leiders0 niet genoeg geld opzij hebben gezet voor later. (pagina 2)

Fragment uit 2. Waar komt de kracht in wilskracht vandaan?
Als wilskracht meer is dan alleen maar een metafoor, als er inderdaad kracht aan te pas komt, waar komt die dan vandaan? Het antwoord dook bij toeval op, uit een mislukt experiment dat was geïnspireerd door Mardi Grass en andere carnavalsfeesten die voorafgaand aan de vasten worden gehouden. Mardi Grass is Vastenavond, de dinsdag vóór Aswoensdag. Mensen bereiden zich dan voor op een tijd van vasten en zelfopoffering door schaamteloos te doen waar ze zin in hebben. In sommige landen staat deze dag bekend als Pancake Day en begint hij met een ontbijt met onbeperkt pannenkoeken eten in de kerk. Bakkers bakken speciaal voor de gelegenheid lekkernijen waarvan de namen van cultuur tot cultuur verschillen, maar waarvan de recepten doorgaans reusachtige hoeveelheden suiker, eiern, meel, boter en vet voorschrijven. En vraatzucht is nog maar het begin. (pagina 39-40)


Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen