donderdag 24 mei 2012

Ken Robinson

Het Element : als passie en talent samenkomen
Spectrum 2009, 269 pagina's

Oorspronkelijke titel: The Element : how finding your Element changes everything (2009)

Wikipedia: Ken Robinson (1950-2020)

Korte bespreking
Het 'element' is een ontmoetingspunt waar de dingen die we graag doen (passies), samenkomen met de dingen waar we goed in zijn (natuurlijke aanleg). In deze uitgave worden dergelijke situaties van bekende personen, die in hun element komen, beschreven. Daaruit probeert de auteur daaruit te destilleren wat de randvoorwaarden zijn voor de overdracht van kennen en kunnen in het onderwijs. Opvallend is dat die momenten van 'ik heb het', 'ik houd ervan', 'ik wil het' of 'het lukt me' meestal niet in een onderwijssituatie voorkomen. Ook blijkt dat creativiteit, pragmatisme en andere vormen van intelligentie niet te vatten zijn in IQ-tests en CITO-toetsen. In het laatste hoofdstuk concludeert de auteur dat het onderwijs zich moet aanpassen aan de passie en talenten van de studenten/leerlingen. Het boek leest zoals het beschreven onderwerp: zelf structuur aanbrengen in de aangeboden situatie. Interessant voor onderwijskundigen, onderwijzers en docenten. Met een overzicht van bronnen en literatuur en een register. Hbo-niveau.

Fragment uit de Inleiding
Dit boek gaat over zaken die essentieel zijn in ons leven en dat van onze kinderen, studenten en collega's. Ik gebruik de term het Element om die plek te beschrijven waar de dingen die we graag doen en de dingen waar we goed in zijn, samenkomen. Ik denk dat het cruciaal is dat ieder van ons zijn of haar Element vindt, niet alleen omdat het ons meer voldoening schenkt, maar ook omdat naarmate de wereld zich verder ontwikkelt, de toekomst van onze gemeenschappen en instellingen zelf ervan afhangt.
De wereld verandert sneller dan ooit. Onze beste hoop voor de toekomst is de ontwikkeling van een nieuw paradigma van menselijke capaciteit, dat op maat gesneden is voor een nieuw tijdperk van het menselijk bestaan. We moeten meer in gaan zien dat het belangrijk is om menselijk talent  te koesteren en beter beseffen dat talent zich in ieder individu anders uitdrukt. We moeten omgevingen scheppen - op onze scholen, werkplekken en in banen - waar ieder persoon wordt geïnspireerd om creatief te groeien. We moeten ervoor zorgen dat iedereen de kans krijgt om te doen wat hij of zij moeten doen, om het Element in zichzelf te ontdekken, op hun eigen manier. (pagina 13)


School kills creativity (TED februari 2006, 19:29) (views 10.872.965)Bring on the learning revolution! (februari 2010, 17:58) (views 2.861.857)Vind je element
Onder deze titel verscheen in 2012 een soort vervolg op Het element. De Engelse titel is: Finding your element. De Nederlandse itel is: Vind je element - ontdek je passie en talenten en verander je leven.

Fragment uit de Inleiding
Vind je element is de natuurlijke metgezel van en het vervolg op Het element. Het boek bouwt voort op de ideeën van Het element en geeft advies, technieken en hulpmiddelen om die ideeën in je eigen leven toe te passen. (pagina 11)

Klik hier voor een ander artikel over Ken Robinson

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen