vrijdag 25 mei 2012

Floris van den Berg

Filosofie voor een betere wereld
Atlas 2009, 314 pagina's - € 19,95

Wikipedia: Floris van den Berg (1973)

Korte bespreking
De auteur is docent wetenschapsfilosofie en ethiek aan de universiteit van Utrecht. Hij publiceerde eerder onder meer 'Hoe komen we van religie af?' (2009). Het uitgangspunt voor dit boek is dan ook een puur humanistische visie op het filosoferen over een maakbare betere wereld. In het licht van de recente klimaatconferentie in Kopenhagen verkrijgt van den Bergs model van het 'universeel subjectivisme' wel heel veel actualiteit. Op een goed toegankelijke en enthousiasmerende wijze schetst de auteur een op iedereen op de gelijke manier toepasbaar model. Hierbij bepalen de individuele gevoelens en emoties wat er veranderd moet worden om het leven dragelijker en plezieriger te maken. Centraal is hierbij het gedachte-experiment van het 'zich verplaatsen in de situatie van degene die zich in de meest beroerde maatschappelijke situatie bevindt'. Het uitdagende en fascinerende boek is geschikt voor een ieder die op een filosoferende wijze de grote en kleine wereldproblemen durft te benaderen.

Fragment uit hoofdstuk 6. Ecohumanistisch manifest - Post scriptum: een blik in de glazen bol
Ik leef in grote welvaart een zorgeloos leven met werk, opgroeiende kinderen, zwemles, boeken kopen, lezen en schrijven, dvd's kijken, vakanties, reizen, musea bezichtigen, genieten in sauna's, yogales, hardlopen en duizend dingen meer. Kortom, een onbekommerd en gelukkig leven samen met mijn grote liefde en onze twee kinderen. Het lijkt alsof er niets aan de hand is. Dan is de milieucrisis ver weg en abstract. Ik merk er helemaal niets van dat de aarde opwarmt, dat de zeeën worden leeggevist, dat de aarde ontbost, de woestijnen groeien, dat er grote plastic eilanden in de oceanen drijven, dat rivieren vervuild zijn, dat er honger is, dat miljoenen mensen in sloppenwijken wonen, dat er vrouwen onderdrukt worden, dat er honderden miljoenen dieren in de intensieve veehouderij worden gemarteld, dat er oorlogen zijn, dat er zoetwatertekorten zijn, gebrek aan medicijnen, gebrek aan zorg, gebrek aan onderwijs of een goede infrastructuur. Ik weet wel dat het zo is en ik weet ook dat mijn levensstijl bijdraagt aan die problemen, maar in de wereld om mij heen gaat het om heel andere zaken. Wij leven hier in Utopia. Maar de informatie over de ellende in de wereld en de ondergang van het ecosysteem van de aarde is breed toegankelijk (pagina 175).

Klik hier voor een ander (lang) artikel  over dit vervelende (!) boek (Universeel subjectivisme).

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen